Prekyba

 

UAB "Harvest House" veikla - tarptautinė prekyba pašarine žemės ūkio produkcija. Pagrindinės prekybos rinkos – Lietuva, Lenkija, Vokietija, Olandija ir Norvegija. Didžiausia dalis parduodamos produkcijos sudaro cukrinių runkelių išspaudų granulės ir melasa. Įmonė įkurta 2012 m., šiuo metu sparčiai auganti ir orientuota į plėtrą.

UAB „Harvest House“ yra įdiegta pašarų saugos bei kokybės sistema, atitinkanti GMP+ standarto reikalavimus prekybai pašarinėmis žaliavomis.

Saugos ir kokybės kontrolė yra būtina sąlyga sudarant prevenciją neigiamų padarinių vartotojams atsiradimui visoje mitybos grandinėje. Įmonėje yra suformuota tinkama organizacinė struktūra ir įdiegta saugos, kokybės kontrolės sistema, sukuriant veiklos procedūras, rizikos veiksnių analizės svarbiuose valdymo taškuose, kurių įgyvendinimas pritaikytas vykdomai veiklai ir įgalina nustatytų veiksmų laikymąsi tam tikruose procesuose.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

  • Užtikrinti visų perkamų ir parduodamų pašarų atitiktį saugos ir kokybės reikalavimams pagal GMP+ sertifikavimo schemą ir teisės aktus.
  • Pirkti sandėliavimo, produkcijos įvertinimo, pakrovimo proceso ir transporto įvertinimo paslaugas tik iš tų įmonių, kurios yra patvirtintos tai veiklai, sertifikuotos;
  • Vykdyti perkamų paslaugų kontrolę;
  • Užtikrinti pakankamą perkamų pašarų kokybės ir saugos laboratorinę kontrolę;
  • Vykdyti nuolatinius pašarų saugos bei kokybės sistemos gerinimo, tobulinimo darbus;
  • Užtikrinti pakankamą darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją.

UAB "Harvest House" – Nemuno g. 51, LT-91190 Klaipėda, Lietuva. Tel.: +370 46 466271, el. paštas: harvesthouse.klaipeda@gmail.com.